Πρόγραμμα

Οι στόχοι του παιδαγωγικού μας προγράμματος επικεντρώνονται στα παρακάτω:

  • Να βοηθήσουμε το παιδί της προσχολικής ηλικίας να αναπτύξει ολόπλευρα και ισόρροπα διάφορες πτυχές της προσωπικότητάς του. Να αναπτυχθεί συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά.
  • Να εμπλουτίσουμε τις εμπειρίες του μέσα από την ενασχόλησή του με τα πράγματα και την επαφή του με το περιβάλλον.
  • Να του παρέχουμε πολλαπλά κίνητρα για μάθηση.
  • Να αναπτύξει τις πρώτες απαραίτητες δεξιότητες να αυτοεξυπηρετείται, να αναπτύξει τη λεπτή και αδρή κινητικότητα.
  • Να μάθει πώς να μαθαίνει.
  • Να αγαπήσει τη γνώση και τον τρόπο να την αποκτά.
  • Να γυρνάει το παιδί στο σπίτι χαρούμενο.