Ο χώρος μας

 

 

Ο Ιδιωτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός - Νηπιαγωγείο "αστεράκια" βρίσκεται στο κέντρο της Κατερίνης στην οδό Παρμενίωνος 27.Ο χώρος πληρεί τις προδιαγραφές του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του  Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο σχεδιασμός και η υλοποίησή του βασίστηκε σε σύγχρονες παιδαγωγικές απόψεις για το χώρο που θα πρέπει να είναι ελκυστικός και ασφαλής για τα παιδιά.

Το μεράκι και η ανάγκη για δημιουργία ενός χώρου που να καλύπτει τις ανάγκες του παιδιού της προσχολικής ηλικίας μέσα στον οποίο το παιδί να έχει ποικίλες δυνατότητες για να εξερευνήσει τη μάθηση μας έκαναν να επιλέξουμε απαλούς χρωματισμούς , λειτουργικά έπιπλα και χώρους για παιχνίδι, ασφαλείς για τα παιδιά που να βοηθούν τη φυσική, νοητική και κοινωνική τους ανάπτυξη.