Παιδαγωγοί

Image

Δίνουμε ιδιαίτερη βάση στην επιλογή του προσωπικού μας.

Όλο το προσωπικό διαθέτει τα τυπικά προσόντα που ορίζει ο νόμος καθώς και αγάπη για τα παιδιά, υπομονή και κατανόηση των αναγκών τους, υπευθυνότητα και εργατικότητα και φυσικά  διάθεση για συνεργασία με τους γονείς.

Οι παιδαγωγοί μας με την παρακολούθηση ειδικών σεμιναρίων ενημερώνονται για τις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και τις εφαρμόζουν στην τάξη.

Τέλος όλο το προσωπικό του βρεφονηπιακού σταθμού "αστεράκια" έχει παρακολουθήσει μαθήματα πρώτων βοηθειών.