ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Βρεφονηπιακού σταθμού

Μέσα από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στοχεύουμε στην σωματική, κοινωνική, συναισθηματική και γνωστική  ανάπτυξη βρεφών και νηπίων καθώς και στην ανάπτυξη ικανοτήτων που θα τα βοηθήσουν να μεταβούν ομαλά από το ένα τμήμα στο άλλο.

Δραστηριότητες όπως προφορικός λόγος, προγραφικές ασκήσεις και αφήγηση παραμυθιού που ενισχύουν την ανάπτυξη βασικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων όπως η ακρόαση, η ομιλία, η ανάγνωση και η γραφή. Ενσωματώνουμε αφήγηση, παιχνίδια με ομοιοκαταληξίες και τραγούδια για να χτίσουμε βασικές γνώσεις λεξιλογίου και γραμματικής. Με αυτό τον τρόπο αυξάνεται η αυτοπεποίθηση των παιδιών για να εκφραστούν και να συμμετέχουν ενεργά σε συζητήσεις με τους συνομηλίκους και τους εκπαιδευτικούς τους.

Δραστηριότητες που επικεντρώνονται στην προώθηση της κατανόησης αριθμών, μοτίβων, σχημάτων και χωρικής επίγνωσης. Μέσα από παιχνίδια, παζλ και πρακτικές δραστηριότητες, τα παιδιά μαθαίνουν να μετρούν, να αναγνωρίζουν αριθμούς, να αναπτύσσουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και να εξερευνούν την πρόσθεση και την αφαίρεση.

Δραστηριότητες για την κατανόηση του φυσικού και του τεχνητού περιβάλλοντος που ενθαρρύνουν τα παιδιά να εξερευνήσουν και να κατανοήσουν τον κόσμο γύρω τους. Διεξάγουμε απλά πειράματα και ομαδικές συζητήσεις για να εγείρουμε την περιέργεια και να τονώσουμε την παρατήρηση. Τα παιδιά μαθαίνουν για θέματα όπως τα φυτά, τα ζώα, τον καιρό και την προστασία του περιβάλλοντος.

Εισάγουμε τα παιδιά στη χρήση τεχνολογικών μέσων διδάσκοντάς τους πώς να χρησιμοποιούν υπεύθυνα και αποτελεσματικά τα ψηφιακά εργαλεία (χρήση ποντικιού από 3 ετών). Μέσα από δραστηριότητες κατάλληλες για την ηλικία και καθοδηγούμενα από τους παιδαγωγούς, εξοικειώνονται με τους υπολογιστές, αναπτύσσοντας δεξιότητες ψηφιακής παιδείας που θα είναι απαραίτητες στη μετέπειτα καθημερινότητά τους.

Asset 1
Asset 2
Asset 3
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Νηπιαγωγείου

Ασκήσεις γλώσσας, προφορικού λόγου, προγραφικές ασκήσεις, παιχνίδια και αφήγηση παραμυθιών κατάλληλα για την ηλικία των παιδιών. Αυτές οι δραστηριότητες ενισχύουν την περαιτέρω ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων όπως η ανάγνωση και η γραφή.

Εξάσκηση σε χωροχρονικές έννοιες, αριθμούς, απλές μαθηματικές πράξεις και σχήματα. Με την  ενσωμάτωση των μαθηματικών στις δραστηριότητες τα παιδιά είναι σε θέση να αναπτύξουν θεμελιώδεις δεξιότητες που θα τα βοηθήσουν σε όλη τους τη ζωή όπως: γνωστική ανάπτυξη, αριθμητικές δεξιότητες και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.

Στο πλαίσιο του ωρολόγιου προγράμματος επισκεπτόμαστε μουσεία εκπαιδευτικούς χώρους και συμμετέχουμε σε ενδιαφέρουσες δραστηριότητες για να εμπλουτίσουμε τις μαθησιακές εμπειρίες των παιδιών. Αυτές οι επισκέψεις βοηθούν τα παιδιά να ανακαλύψουν τις γνώσεις και καλλιεργούν την αγάπη για τη μάθηση.

Προσφέρουμε μαθήματα καράτε σε παιδιά ηλικίας από 4 ετών και άνω, τα οποία διδάσκονται από εξειδικευμένη καθηγήτρια. Αυτά τα μαθήματα προάγουν τη φυσική κατάσταση, την πειθαρχία, την αυτοπεποίθηση και τις δεξιότητες αυτοάμυνας, συμβάλλοντας στη συνολική ανάπτυξη των παιδιών.

Οι δραστηριότητές μας για την ιστορία και τις κοινωνικές επιστήμες βοηθούν τα παιδιά να κατανοήσουν την κοινωνία και τον κόσμο γύρω τους. Εξερευνούμε θέματα όπως η τοπική και παγκόσμια ιστορία, η γεωγραφία και η πολιτιστική ποικιλομορφία μέσω αφήγησης, παιχνιδιών και ομαδικών projects. Τα παιδιά αναπτύσσουν αίσθημα ενσυναίσθησης, σεβασμού και εκτίμησης για τον κόσμο στον οποίο ζουν.

Στα αστεράκια τα παιδιά παρακολουθούν μαθήματα αγγλικών που διδάσκονται από κάτοχο πτυχίου Αγγλικής φιλολογίας, παρέχοντάς τους μια ισχυρή βάση στις γλωσσικές τους δεξιότητες.

Με το μελισσάκι της τάξης Bee Bot τα νήπια από 4 χρονών έχουν ευκαιρίες για κατανόηση των εννοιών της ακολουθίας, του προσανατολισμού στο χώρο και της κατανόησης του τι αποτέλεσμα θα έχει ο δικός τους προγραμματισμός.

Οι φυσικές επιστήμες περιλαμβάνουν μια σειρά από κλάδους όπως η βιολογία, η χημεία, και η φυσική. Με την εξερεύνηση αυτών των θεμάτων, μέσω απλών πειραμάτων τα παιδιά μπορούν να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις και να κατανοήσουν βασικά φαινόμενα.

Εκπαίδευση στη χρήση ποντικιού και πληκτρολογίου μέσω  εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Οι δραστηριότητες αυτές εισάγουν τα παιδιά στον κόσμο της τεχνολογίας κάνοντας τη διαδικασία μάθησης πιο ευχάριστη και ελκυστική.

ΠΑΙΖΟΥΜΕ & ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ

Φωτογραφίες