Παιδικός Σταθμός: Πότε είναι η κατάλληλη ηλικία να ξεκινήσει το παιδί;

Παιδικός Σταθμός: Πότε είναι η κατάλληλη ηλικία να ξεκινήσει το παιδί;

Η ηλικία στην οποία το παιδί μπορεί να έρθει σε επαφή με το περιβάλλον της τάξης για πρώτη φορά είναι αυτή των 8 μηνών. Τότε μπορεί να ξεκινήσει τον Βρεφονηπιακό Σταθμό. Αυτό δίνει τη δυνατότητα αφενός να μπει στη διαδικασία της κοινωνικοποίησης από νωρίς, ενώ αφετέρου διευκολύνει τους γονείς καθώς το παιδί είναι απασχολημένο σε ένα προστατευμένο περιβάλλον αποτελούμενο από επαγγελματίες με εξειδίκευση στη φροντίδα και εκπαίδευση μικρών παιδιών.

Σε ό,τι αφορά τον παιδικό σταθμό, σε γενικές γραμμές η κατάλληλη ηλικία για να ξεκινήσει το παιδί είναι αυτή των 2,5 ετών. Ωστόσο, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πως κάθε παιδί είναι μοναδικό και αναπτύσσεται με τον δικό του ρυθμό, επομένως το πότε είναι έτοιμο περιλαμβάνει περισσότερους παράγοντες εκτός της ηλικίας:

Αναπτυξιακό στάδιο

Η αναπτυξιακή ετοιμότητα υπερβαίνει τον παράγοντα ηλικία σε σημαντικότητα όταν αποφασίζεται η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσει ένα παιδί τον παιδικό σταθμό.

Μερικά παιδιά μπορεί να είναι έτοιμα για τον παιδικό σταθμό σε ηλικία 2 ½ ετών, ενώ άλλα μπορεί να χρειαστούν λίγο περισσότερο χρόνο για να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες. H ομάδα μας στα Αστεράκια είναι εκπαιδευμένη να εργάζεται με παιδιά σε διάφορα αναπτυξιακά στάδια, δημιουργώντας ένα ευέλικτο περιβάλλον μάθησης που καλύπτει τις ανάγκες κάθε παιδιού.

Οι γονείς και οι νηπιαγωγοί θα πρέπει να αξιολογούν τη συναισθηματική, κοινωνική, σωματική και γνωστική ανάπτυξη. Ένα παιδί που είναι έτοιμο για παιδικό σταθμό μπορεί να ακολουθεί απλές οδηγίες, να αλληλεπιδρά θετικά με άλλα παιδιά, να ελέγχει τις σωματικές του λειτουργίες και να δείχνει ενδιαφέρον για μάθηση.

Συναισθηματική ανάπτυξη

Η συναισθηματική ετοιμότητα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για το αν το παιδί  είναι έτοιμο για παιδικό σταθμό. Τα παιδιά πρέπει να είναι ικανά να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, να κατανοούν και να ακολουθούν κανόνες. Θα πρέπει επίσης να μπορούν να διαχειριστούν τον “αποχωρισμό”
από τους γονείς τους για ορισμένες ώρες της μέρας.

Ωστόσο είναι φυσικό κάθε παιδί να αναστατώνεται λόγω της αλλαγής περιβάλλοντος και συνθηκών. Γι΄αυτό προσφέρεται η κατάλληλη υποστήριξη ειδικά τις πρώτες μέρες έτσι ώστε η μετάβασή να είναι όσο πιο ομαλή γίνεται.

Κοινωνική ανάπτυξη

Η κοινωνική ανάπτυξη και ετοιμότητα αφορά την ικανότητα του παιδιού να συναναστρέφεται με άλλους. Για παράδειγμα η ικανότητα συμμετοχής σε ομαδικές δραστηριότητες. Είναι σημαντικό επίσης να δείχνει σημάδια ενσυναίσθησης; και να κατανοεί πώς οι πράξεις του επηρεάζουν τους άλλους. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι κάθε παιδί είναι μοναδικό. Γι΄αυτό στα Αστεράκια καλλιεργούμε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον όπου τα παιδιά μπορούν να μάθουν το ένα από το άλλο.

Φυσική ανάπτυξη

Η σωματική ανάπτυξη περιλαμβάνει τις αδρές και λεπτές κινητικές δεξιότητες του παιδιού. Οι αδρές κινητικές δεξιότητες περιλαμβάνουν μεγάλες κινήσεις όπως το τρέξιμο και το άλμα, ενώ οι λεπτές κινητικές δεξιότητες πιο περίπλοκες ενέργειες όπως το κράτημα ενός μολυβιού ή το κόψιμο με ψαλίδι. Στα Αστεράκια, ενσωματώνουμε διάφορες σωματικές δραστηριότητες που καλύπτουν διαφορετικά επίπεδα δεξιοτήτων, βοηθώντας τα παιδιά να αναπτυχθούν με τον δικό τους ρυθμό διασκεδάζοντας!

Γνωστική ανάπτυξη

Η γνωστική ανάπτυξη αναφέρεται στις πνευματικές ικανότητες του παιδιού όπως γλωσσικές δεξιότητες και βασικές ικανότητες επίλυσης προβλημάτων. Ενώ τα παιδιά θα μάθουν πολλά στον παιδικό σταθμό, η κατανόηση αυτών των εννοιών θα τα βοηθήσει να μεταβούν πιο ομαλά στις επόμενες τάξεις. Ανεξάρτητα από την τρέχουσα γνωστική ανάπτυξη του παιδιού σας, οι εκπαιδευτικοί μας είναι έμπειροι στη διδασκαλία χρησιμοποιώντας δημιουργικές και ελκυστικές μεθόδους για την τόνωση της πνευματικής ανάπτυξης.

Είναι τελικά το παιδί έτοιμο;

Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να κρίνετε την ετοιμότητα του παιδιού σας για να ξεκινήσει τον παιδικό σταθμό είναι μέσω της προσεκτικής παρατήρησης. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι τα παιδιά αναπτύσσονται με τον δικό τους ρυθμό και είναι απολύτως αποδεκτό εάν δεν είναι έτοιμα να ξεκινήσουν τον παιδικό σταθμό ταυτόχρονα με τους συνομηλίκους τους.
Μπορείτε να εισάγετε το παιδί σας στην τάξη του παιδικού σταθμού και έπειτα να συμβουλευτείτε τους νηπιαγωγούς οι οποίοι μπορούν να κρίνουν αν το παιδί είναι τελικά έτοιμο.

Προσαρμογή στον παιδικό σταθμό

Για την ομαλή μετάβαση του παιδιού στον παιδικό σταθμό, καθοριστικό ρόλο παίζουν οι πρώτες μέρες. Στα Αστεράκια ακολουθούμε μια καλά δομημένη διαδικασία προσαρμογής, πάνω στις συνήθειες, την ιδιοσυγκρασία και τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε παιδιού. 

Ο παιδικός σταθμός είναι ένα σημαντικό βήμα για κάθε παιδί. Για το λόγο αυτό πρέπει να γνωρίζετε αν είναι έτοιμο. Θα χαρούμε πολύ να έρθετε στο χώρο μας να γνωριστούμε και να συζητήσουμε για τις ανάγκες του παιδιού σας και όσα προσφέρουμε!

Η μελωδία ανάπτυξης κάθε παιδιού παίζει με το δικό της μοναδικό ρυθμό.

Μοιραστείτε το!