Παιδαγωγικό πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και τις μοναδικές ανάγκες κάθε ηλικιακής ομάδας. Το πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί για να προάγει τη σωματική, κοινωνική, συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη, προετοιμάζοντας τα παιδιά για την εκπαιδευτική τους πορεία.

Εκπαιδευτικό υλικό

Στα Αστεράκια, χρησιμοποιούμε μεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικού υλικού για να δημιουργήσουμε ένα ελκυστικό περιβάλλον μάθησης για τα παιδιά.  Αυτά τα υλικά καλύπτουν διαφορετικά στιλ μάθησης και ενδιαφέροντα:

 • Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε)
  Χρήση των τεχνολογιών της Πληροφορίας και των επικοινωνιών με βασικό στόχο τα παιδιά να αποκτήσουν ψηφιακή παιδεία και να προσαρμοστούν στο διαρκώς εξελισσόμενο τεχνολογικό τοπίο. Μέσα από προσεκτικά σχεδιασμένες διδακτικές πρακτικές και την υποστήριξη των εκπαιδευτικών, οι μαθητές μαθαίνουν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία αποτελεσματικά και υπεύθυνα στην καθημερινή τους ζωή.

 • Παιδαγωγικό υλικό Montessori
  Χρησιμοποιούμε σύγχρονα παιχνίδια και δραστηριότητες που βασίζονται στις αρχές της Maria Montessori για να ενθαρρύνουμε την ανεξαρτησία, την κριτική σκέψη και την ανακάλυψη της γνώσης. Τα παιδαγωγικά υλικά έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν τις ατομικές μαθησιακές ανάγκες κάθε παιδιού, προωθώντας την αυτοκατευθυνόμενη μάθηση.

 • Βασικές αρχές προγραμματισμού και ρομποτικής
  Τα παιδιά χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μέσα, εργαλεία αλλά και παιχνίδια κατανοούν τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού και της ρομποτικής, θέτοντας τα θεμέλια για τη μετέπειτα πορεία τους.

 • Φύλλα αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης
  Aποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής μας διαδικασίας, καθώς συμβάλλουν στην ενίσχυση της μάθησης και της συνολικής ανάπτυξης. Τα φύλλα αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης επιτρέπουν στα παιδιά να παρακολουθούν την πρόοδό τους και τις μαθησιακές τους εμπειρίες, ενισχύοντας τη νοοτροπία ανάπτυξης.

 • Σχέδια εργασίας-projects
  Οι δραστηριότητές μας σχεδιάζονται από τους παιδαγωγούς μαζί με τα παιδιά τα οποία συζητούν και παίρνουν αποφάσεις. Μέσω των σχεδίων εργασίας τα παιδιά γνωρίζουν τη λειτουργία της έρευνας και με βιωματικές δραστηριότητες ενθαρρύνεται η συμμετοχή, η πρωτοβουλία και η συνεργασία σε μικρές και μεγαλύτερες ομάδες. 

 • Αισθητηριακό παιχνίδι
  Το αισθητηριακό παιχνίδι εμπλέκει πολλαπλές αισθήσεις, παρέχοντας στα παιδιά ευκαιρίες να εκφραστούν ελεύθερα, ενώ προάγει τη γνωστική, τη μαθηματική και την κοινωνική ανάπτυξη. Το “ακατάστατο” παιχνίδι (messy play) επιτρέπει στα παιδιά να εξερευνήσουν διαφορετικές υφές, χρώματα και αισθήσεις, πυροδοτώντας την περιέργεια και τη φαντασία τους.