Παπανικολάου Άννα
Παπανικολάου Άννα
Καθηγήτρια αγγλικών

Είμαι καθηγήτρια αγγλικών και διδάσκω την αγγλική γλώσσα σε μαθητευόμενους κάθε επιπέδου. Η διδασκαλία των αγγλικών στα παιδιά προσχολικής ηλικίας αποτελεί για μένα την πιο γλυκιά και ευχάριστη πρόκληση.

Είμαι πτυχιούχος του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστημίου.

Εκπαίδευση

Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Μεταπτυχιακό δίπλωμα Μετάφρασης και Διερμηνείας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Σεμινάρια

“Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο (ΕΑΝ)”

“Αγγλικά στην προσχολική ηλικία: Χτίζοντας γέφυρες”

“Ειδική Αγωγή”

“Using drama and theatre as a tool for active learning”

“Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού”

Πληροφορίες
  • Ζωγραφική
  • Ανάγνωση βιβλίων
  • Παρακολούθηση εκπαιδευτικών βίντεο

Μιλάω και Γερμανικά